בצל שדי יתלונן- חודש שמיני- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.

Copyright © 2022 . All rights reserved.