בכורי עת השלום לשנת שבעים ואחת לקוממיות.

בכורי שנת שבעים ואחת:

לימודי תורה:

שבירת הקסם:

רדיו זמן השלום:

ביכורים:

תוכנית לימודי תורה לשנת השבעים ואחת.

החרב המתהפכת- עמוד הנושא.

רדיו זמן השלוםלשנת שבעים ואחת.

תוכניות שנת שבעים ואחת.

בצל שדי יתלונן לשנת שבעים ואחת. בצל שדי יתלונן- עמוד הנושא.

חודש ראשון.

חודש שני,

חודש שלישי,

חודש רביעי.

חודש חמישי.

חודש שישי.

חודש שביעי.

חודש שמיני. 

חודש תשיעי.

חודש עשירי.

חודש עשתי עשר.

חודש שני.

חודש שלישי,

חודש רביעי.

חודש חמישי.

חודש שישי.

חודש שביעי.

חודש שמיני.

חודש תשיעי ועשירי.

חודש עשתי עשר.

נגנים:

ג’אז בים התיכון השלישי.  נגן המזרח התיכון….  HIKAYAT EL JDAD.אביב הג’אז .. phsichadelic rock and freinds…  CLUBING.. CLASICAL MUSIC.

נגן חודש שביעי.

נגן חודש שמיני.

חודש תשיעי.

נגן חודש עשירי.

נגן חודש עשתי עשר

חודש ראשון,

חודש שני,

חודש שלישי,

חודש רביעי,

חודש חמישי.

חודש שישי.

חודש שביעי.

חודש השמיני.

חודש התשיעי והעשירי. 

חודש עשתי עשר.

חודש שנים עשר.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.