ארכיון- בצל שדי יתלונן.

בצל שדי יתלונן- חודש חמישי.

בצל שדי יתלונן- חודש שישי.

בצל שדי יתלונן- חודש שביעי.

בצל שדי יתלונן- חודש שמיני.

בצל שדי יתלונן- חודש תשיעי.

מחברת כתיבה- חודש עשירי.

מחברת כתיבה- חודש עשתי עשר.

בצל שדי יתלונן- חודש שנים עשר.

בצל שדי יתלונן-לפי שנים:

בצל שדי יתלונן– מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.

בצל שדי יתלונן– שנת שישים ושבע.

בצל שדי יתלונן– שנת שישים ושמונה.

בצל שדי יתלונן– שנת שישים ותשע.

בצל שדי יתלונן לשנת השבעים.

comment te dier adiu- לשנת השבעים.

בצל שדי יתלונן לשנת שבעים ואחת.

בצל שדי יתלונן/מחברת כתיבה- שנת שבעים ושתים לקוממיות שהפכה לעצמאות. 

מכתבים לעתונות- רשימה ראשונה. מכתבים לעתונות- רשימה שנית. מכתבים לעתונות מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע. מכתבים לעתונות שנת השבעים. מכתבים לאקדמיא ללשון.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.