second MOOVEMENT.

בעת הזאת אני טוענת ששר בכנסת ישראל צריך לקבל את אותו השכר שמקבל כראדי אצל שרון יצחק תשובה, קשה יהיה להצמיד את שכרו של האדם שישב בראש מנהיגי העם לשכרו של שרון יצחק תשובה, אך צריך שהאדם שיושב בראש כנסת מנהיגי ישראל, ישתכר לפחות פי שתים משכרו של כראדי אצל שרון יצחק תשובה. זה גובה המעקה שצריך לשים כדי שמנהיג אדם לא יפול. כמובן שצריך להבטיח מענק פרישה זהה בהתאמה למענק הפרישה של ניר גלעד מבית החרושת של משפחת עופר. אגב, גם שדרן רדיו העובד במוסד מדינה צריך להרויח לפחות כמו דידי הררי.

ביכורי חודש שלישי עד חג שבועות.

לימודי תורה- חודש שלישי.

שבירת הקסם- חודש שלישי.

רדיו זמן השלום- חודש שלישי.

בצל שדי יתלונן- חודש שלישי.

לימודי תורה- חודש רביעי.

שבירת הקסם- חודש רביעי.

רדיו זמן השלום- חודש רביעי.

בצל שדי יתלונן- חודש רביעי.

לימודי תורה- חודש חמישי .

שבירת הקסם- חודש חמישי ושישי.

רדיו זמן השלום- חודש חמישי

בצל שדי יתלונן- חודש חמישי.

לימודי תורה- חודש שישי.

שבירת הקסם- חודש חמישי ושישי.

רדיו זמן השלום חודש שישי.

בצל שדי יתלונן- חודש שישי.

לימודי תורה- חודש שביעי.

שבירת הקסם- חודש שביעי.

רדיו זמן השלום חודש שביעי.

בצל שדי יתלונן- חודש שביעי.

לימודי תורה- חודש שמיני.

שבירת קסם- חודש שמיני.

רדיו זמן השלום-חודש שמיני.

בצל שדי יתלונן- חודש שמיני.

לימודי תורה- חודש תשיעי. לימודים מספר מלכים- ספר ראשון- בעריכה.

שבירת קסם- חודש תשיעי.

רדיו זמן השלום-חודש תשיעי.

בצל שדי יתלונן- חודש תשיעי.

לימודי תורה- חודש עשירי.

שבירת קסם חודש עשירי.

רדיו זמן השלום- חודש עשירי.

מחברת כתיבה- חודש עשירי.

לימודי תורה- חודש עשתי עשר.

שבירת קסם חודש עשתי עשר.

רדיו זמן השלום- חודש עשתי עשר.

מחברת כתיבה- חודש עשתי עשר.

לימודי תורה לפי ספרים- תוכנית לימוד:

לימודים מספר בראשית בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר שמות בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר ויקרא- בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר במדבר- לשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר דברים בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר יהושע לשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר שופטים בשנת שבעים ושתים.

דבר תהלים יומי- למידה לפי ימים בחודש- בעריכה. 

לימודי תהלים- תוכנית לימוד עם פרשת השבוע בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

.

בחיים יש שתי דרכים שאנשים בוחרים ללכת בהן :יש אנשים שאומרים- אם אתה לא יכול לנצח אותם, תחבור אליהם. ויש אנשים

שאומרים- אם אתה לא יכול לנצח אותם, תחבור לאחד שיכול לנצח אותם.

שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד.- דברים.

יִשְׂרָאֵל נוֹשַׁע בַּיהוָה, תְּשׁוּעַת עוֹלָמִים:- ישעיהו.

כפי שאמר דוד המלך בתהלים: שִׁירוּ לַיהוָה, שִׁיר חָדָשׁ; שִׁירוּ לַיהוָה, כָּל-הָאָרֶץ. שִׁירוּ לַיהוָה, בָּרְכוּ שְׁמוֹ; בַּשְּׂרוּ מִיּוֹם-לְיוֹם, יְשׁוּעָתוֹ.

לידיעת הקוראים והמאזינים,

לשפה העברית הוכנסו הרבה מילים משפות שאינן עברית שהוסיפו להם את ה– יה בסוף המילהכשאני אומרת מילים כאלה אני אומרת עם יא בסוף המילה.

אתרי עת השלום:

מבוא- com. רדיו זמן השלום- com נגן. לימודי תורה- com. פיענוח צופן דה ווינצ’י- com. שבעת ספרי תורה. עת השלום- שולחן כתיבה- com. לוח מועדים- com.
מבוא- info. רדיו זמן השלום- info. לימודי תורה- info. פיענוח צופן דה ווינצ’י- info. אתרי ארכיון עת השלום. עת השלום- שולחן כתיבה- info. לוח מועדים- info.
Copyright © 2021 . All rights reserved.