.

  .

  second MOOVEMENT.

  בעת הזאת אני טוענת ששר בכנסת ישראל צריך לקבל את אותו השכר שמקבל כראדי אצל שרון יצחק תשובה, קשה יהיה להצמיד את שכרו של האדם שישב בראש מנהיגי העם לשכרו של שרון יצחק תשובה, אך צריך שהאדם שיושב בראש כנסת מנהיגי ישראל, ישתכר לפחות פי שתים משכרו של כראדי אצל שרון יצחק תשובה. זה גובה המעקה שצריך לשים כדי שמנהיג אדם לא יפול. כמובן שצריך להבטיח מענק פרישה זהה בהתאמה למענק הפרישה של ניר גלעד מבית החרושת של משפחת עופר. אגב, גם שדרן רדיו העובד במוסד מדינה צריך להרויח לפחות כמו דידי הררי.

  .

  בכורי שנת שבעים ואחת :

  לימודי תורה שנת שבעים ואחת:

  .

  חודש ראשון.

  חודש שני,

  חודש שלישי,

  חודש רביעי.

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש שמיני.

   חודש תשיעי .

  חודש העשירי.

  שבירת הקסם שנת שבעים ואחת:

  .

  חודש שני.

  חודש שלישי,

  חודש רביעי.

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש שמיני.

  חודש תשיעי ועשירי.

  ביכורים:

  .

  חודש ראשון,

  חודש שני,

  חודש שלישי,

  חודש רביעי,

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש השמיני.

  חודש התשיעי והעשירי. 

  בצל שדי יתלונן לשנת שבעים ואחת.

  .

  רדיו זמן השלוםלשנת שבעים ואחת. תוכניות שנת שבעים ואחת.

  .

  תוכנית לימודי תורה לשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל.

  .

  נגנים :

  .

  ג’אז בים התיכון השלישי.  נגן המזרח התיכון….  HIKAYAT EL JDAD.אביב הג’אז .. phsichadelic rock and freinds…  CLUBING.. CLASICAL MUSIC. נגן חודש שביעי. נגן חודש שמיני. חודש תשיעי. נגן חודש עשירי. 

  .

  בכורים עד שנת שבעים :

  .

  בכורי שנת שישים שבע לקוממיות העם היהודי בארצו.
  בכורי שנת שישים ושמונה- לקוממיות העם היהודי בארצו.
  בכורי שנת שישים ותשע לקוממיות העם היהודי בארצו.
  בכורי שנת שבעים לקוממיות העם היהודי בארצו- עד כה.
  עת השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
  רדיו זמן השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
  תורה מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
  בכורי חודש שני.
  בכורי חודש שלישי.
  בכורי חודש רביעי.
  בכורי חודש חמישי.
  בכורי חודש שישי.
  בכורי חודש שביעי.
  בכורי חודש שמיני ותשיעי.
  בכורי חודש העשירי.
  בכורי חודש עשתי עשר.
  בכורי חודשים שנים עשר הראשון והשני.
  בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושבע.

  לימודי תורה- שנת שישים ושבע.

  שיחות עם ישמעאל.

  בכורי חג השבועות.
  בכורי החודש השלישי מיום אחרי חג השבועות .
  בכורי החודש הרביעי .
  בכורי החודש החמישי.
  בכורי החודש השישי.
  בכורי החודש השביעי.
  בכורי החודש השמיני.
   בכורי החודש התשיעי.

   

   

  בכורי החודש העשירי.
  בכורי חודש עשתי עשר.
  בכורי החודש השנים עשר.
  לימודי תורה- שנת שישים ושמונה.

  בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושמונה.

  .

  בכורי חודש ראשון.
  בכורי חודש שני.
  בכורי חודש שלישי עד שבועות, בכורי חודש שלישי אחרי שבועות.
  בכורי חודש רביעי.
  בכורי חודש חמישי.
  בכורי חודש שישי.
  בכורי חודש שביעי.
  בכורי חודש שמיני.
  בכורי חודש תשיעי.
  בכורי חודש עשירי.
  בכורי חודש עשתי עשר ושנים עשר.
  לימודי תורה- שנת שישים ותשע.

  בצל שדי יתלונן- שנת שישים ותשע.

  .

  .

  מכתבים לעתונות- רשימה ראשונה. מכתבים לעתונות- רשימה שנית. מכתבים לעתונות מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע. מכתבים לעתונות שנת השבעים. מכתבים לאקדמיא ללשון.
  בצל שדי יתלונן.עת השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע .
  בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושבע.בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושמונה.
  בצל שדי יתלונן- שנת שישים ותשע.
  בצל שדי יתלונן לשנת השבעים.
  בצל שדי יתלונן לשנת שבעים ואחת. 
  comment te dier adiu- לשנת השבעים.
  .

  ..

  ..

  .

  אתר חדש -PHOTO- האתר בבניה.

  האתר נבנה לצורך הצגה מסודרת של כתבי שנעשו בעריכת PNG או JPG.

  והצגת כתבות שהגבתי עליהם בעתונות בארץ , מכתבים ששלחתי, ועדויות מעתונות המוצגות בדרך מסודרת.

  הצורך לאתר כזה הוא יען כי פורצים לאתר ZAMANELSALAM.ME מחקו את תקיית ה- PHOTO. כידוע לקוראים פה אני מנהלת מערכת אתרים שכל הכתבים נמצאים ב- שלוש HOSTINGS ובשלוש כתובות עם כתובות משנה. הצורך נולד בעקבות פריצות רבות לאתרי כבר הרבה שנים. התלוננתי במשטרה בשנת 2011 בערך אולי מעט לפני אולי מעט אחרי, תלונתי לא טופלה וזאת הדרך שמצאתי להגן על כתבי ותוכניות הרדיו שאני עורכת.

  .

  הון שלטון עתון. עוני. שירים. על הדרך. כתוביות תוכן. כתוביות תוכן- עמוד שני. כתוביות תוכן- עמוד שלישי. כתוביות תוכן- עמוד רביעי. תיק בנט. תיק עתודים- שמולי, סתיו שפיר, יאיר לפיד וכחלון. תיק – BENJAMIN NETANYAHU. תיק גבי אשכנזי.תיק HAMBURGER YAIR. תיק בני שטיינמץ. תיק משפחת עופר. תיק שרון יצחק תשובה. תיק שרי אריסון. תיק- LEB LEBAYOV. ILUMINATI. תיק הומואים. תיק ניר גלבוע בן יורם גלבוע- סוחרים בבני אדם. תיק קיבוצים.

  .

  .

  ספורות. שפה רשימה שנית. מכתבים לאקדמיא ללשון.

  .

  מבוא- com. רדיו זמן השלום- com נגן. לימודי תורה- com. פיענוח צופן דה ווינצ’י- com. שבעת ספרי תורה. עת השלום- שולחן כתיבה- com. לוח מועדים- com.
  מבוא- info. רדיו זמן השלום- info. לימודי תורה- info. פיענוח צופן דה ווינצ’י- info. אתרי ארכיון עת השלום. עת השלום- שולחן כתיבה- info. לוח מועדים- info.

  היתה עוד מערכת אתרים שלישית של עת השלום- ZAMANELSALAM.ME

  האתרים של ZAMANELSALAM.ME בתקלה כרגע, כפי שאתם רואים יש עוד שתי מערכות אתרים.

  לא אבדה תקוותי להיות.

  אהיה. על אפך ועל חמתך.

  ..